Shine Events.

Toàn bộ những hoạt động của Shine dành cho học viên và các đối tác.

Cùng tham dự những sự kiện của Shine. Chúng ta đều hiểu, khi  có sự tự tin, nắm trong tay sự tự tin, bạn sẽ tỏa sáng và chiến thắng!

Chúng tôi yêu các bạn và mong muốn trưởng thành cùng với các bạn! Đó cũng là một thông tin vô cùng quan trọng mà SHINE Academy muốn tuyên bố với cả Thế giới!