Tự tin giao tiếp thuyết trình cho trẻ em – Tiếng Việt.

  • Số buổi học: 10
  • Số giảng viên: 4
  • Độ khó: Sơ cấp đến cao cấp
12 - 15

Học viên