Lớp MC nhí – 1 buổi học thật thú vị, hiệu quả cùng MC, BTV, Diễn viên Huyền Trang (Mù Tạt)