Shine Race làng cổ Đường Lâm.

Với tập thể các gia đình lớp 5A5 trường Tiểu học Đoàn Thị Điểm