Cùng nhau đi chơi – Yêu thương nhân đôi.

Với tập thể các gia đình lớp 1A1 trường Tiểu học Đoàn Thị Điểm