Buổi thực hành sáng tạo cùng lớp Tự tin giao tiếp – CT01

Một buổi học Sáng tạo, Thú vị và Tỏa sáng!

 

Các học viên SHINE sáng tạo chưa…???

Các bạn đang hợp tác làm gì thế nhỉ?

Nhìn bạn Phương phong cách quá các bạn nhỉ!

Hình tượng bạn Tuấn Ngọc đang mô tả là gì vậy các bạn?

Chúng tớ đang học rất chăm chỉ…

Chúng tớ tự tin thuyết trình…