Trung thu cổ tích.

Đây dành món quà cho các bạn nhỏ con em nhân viên Tập đoàn Viễn Thông Viettel nhân dịp Tết đoàn viên.