TRẠI HÈ THỦ LĨNH TRẺ TOÀN CẦU 2023 - TRẺ RÈN LUYỆN KỸ NĂNG, PHÁT TRIỂN TƯ DUY LÃNH ĐẠO & CÔNG DÂN TOÀN CẦU

Shine Academy - Đơn vị đào tạo kỹ năng mềm hàng đầu tại Hà Nội, chính thức ra mắt phiên bản đặc biệt và hoàn toàn mới - Trại hè trong mơ cho học sinh hè 2023 với hai chủ đề: Người…