Công Tố: Hành trình từ cậu bé Gia Lai thành MC Ấn tượng VTV

“Chủ xị” của Ghế không tựa cho rằng, tai nạn hè năm lớp 11 là bước ngoặt lớn, góp phần tạo nên một Công Tố của ngày hôm nay.Ngược lại dòng thời gian cách đây 9 năm, trở lại khi…